Elinstallationer, el-besiktningar m.m.

Det här är några av de tjänster jag erbjuder

  • Elinstallationer
  • El-besiktning
  • Uppsättande av jordfelsbrytare
  • Återförsäljare av alla sorters el-material från kända leverantörer
  • Termografi (värmefotografering)